Maak een programma die een boodschap genereert zoals in het onderstaande voorbeeld.  Het programma vraagt de naam van de gebruiker, de naam van diens buurman/-vrouw en de klas.
Ik ben Victor.
Samen met Yana zit ik in 4Na.
Maak hieronder eerst een PSD.  Zet de stappen van je PSD als commentaar in jouw programmacode.