Opgave

Een ruit heeft een grote diagonaal van 8 cm en een kleine diagonaal van 6 cm.

Schrijf een programma dat de oppervlakte en de omtrek van deze ruit berekent. Toon de resultaten in deze volgorde, telkens op een aparte lijn.