Probleemstelling 1

Schrijf een programma dat naar de breedte en lengte van een rechthoek vraagt. Vervolgens berekent het de oppervlakte en de omtrek van de rechthoek. Tenslotte print je de omtrek en oppervlakte naar het scherm.