Opgave

Vraag aan de gebruiker een natuurlijk getal \(\mathsf{n}\). Beschouw dan de \(\mathsf{n}\) (\(\mathsf{n \geq 2}\)) eerste termen van de rij van Fibonacci. De uitvoer is gelijk aan de som van alle termen die deelbaar zijn door 2.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een natuurlijk getal (minstens 2): 10

Uitvoer:

44