Opgave

Een cirkel heeft een oppervlakte van 500 cm².

Schrijf een programma dat de straal van deze cirkel berekent in cm. Toon het resultaat, afgerond op 1 mm. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens twee variabelen.