Opgave

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. In zijn boek “Astronomical Algorithms” geeft de Belgische wiskundige en astronoom Jean Meeus (1928) een algoritme om de datum van Pasen in het jaar x (x > 1582) te berekenen.

Schematisch ziet het er uit als volgt:

Deel door (gehele) quotiënt rest
het jaartal x 19 / a
het jaartal x 100 b c
b 4 d e
b + 8 25 f /
b - f + 1 3 g /
19a + b - d - g + 15 30 / h
c 4 i k
32 + 2e + 2i - h - k 7 / l
a + 11h + 22l 451 m /
h + l - 7m + 114 31 n p

De waarde van n die je zo bekomt, is gelijk aan de maand waarin Pasen valt in het jaar x (3 = maart, 4 = april). De dag waarop Pasen valt, is gelijk aan p + 1.

Implementeer dit algoritme in Python. Vraag de gebruiker naar een jaartal. Als uitvoer geeft het programma de paasdatum in dat jaar. De uitvoer wordt gegeven in de vorm 12 / 4 / 2020.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een jaartal: 2023

Uitvoer:

9 / 4 / 2023