Getallen invullen

Voor we een programma schrijven om de sudoku in te vullen, gaan we de sudoku handmatig oplossen. We starten nog altijd met sudoku0.

sudoku0 = [[1,2,3,4,5,6,7,".",9],[2,".",4,5,6,7,8,9,1],[3,4,5,6,7,8,9,".",2],[4,5,".",7,8,9,1,2,3],[5,6,7,8,9,1,2,3,4],[6,7,8,9,1,2,3,4,5],[7,8,9,1,2,3,4,5,6],[8,9,1,2,3,4,5,6,7],[9,1,2,3,4,5,6,7,8]]

Opdracht

Los de sudoku op en print het resultaat rij per rij (met de functie van de vorige oefening).

Tips

Je kan een element in een tweedimensionale lijst aanpassen met lijst[i][j] = …

Denk eraan dat python van 0 begint te tellen!