Opgave

Schrijf een programma dat aan de gebruiker een stuk tekst vraagt. Het programma geeft als uitvoer het aantal verschillende klinkers in de tekst.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een stuk tekst: Twijfel is het begin van wijsheid.

Uitvoer:

3