Bij het ingeven van je pincode aan een geldautomaat, heb je drie pogingen om je correcte pincode in teven. Na drie mislukte pogingen wordt de chipkaart geblokkeerd. Top 20 pincodes

Opgave

In deze oefening is de correcte pincode “1234” - dit staat ‘hardgecodeerd’ bovenaan je programma. Lees nu een pincode in. Indien deze correct is wordt de melding “Pincode correct!” getoond. Na drie mislukte pogingen krijgt de gebruiker de melding : “Kaart wordt geblokkeerd!”

Er wordt geen andere uitvoer naar het scherm geschreven en het programma moet direct stoppen, nadat één van beide meldingen gegeven werd. Je moet alle codes als tekst inlezen, en je moet daarbij niet controleren of er een getal met vier cijfers is ingegeven.

Voorbeelden

De ingegeven code is direct juist.

>>> main()
Pincode correct!

De ingegeven codes zijn alle drie fout, bijvoorbeeld 1279 5268 5988

>>> main()
Kaart wordt geblokkeerd!

De derde ingegeven code is correct, bijvoorbeeld 9764 6751 1234

>>> main()
Pincode correct!