Opgave

Een rechte met voorschrift \(\mathsf{y = ax + b}\) gaat door de punten \(\mathsf{P(x_1, y_1)}\) en \(\mathsf{Q(x_2, y_2)}\). Schrijf een programma dat de waarde vraagt van \(\mathsf{x_1}\), \(\mathsf{y_1}\), \(\mathsf{x_2}\) en \(\mathsf{y_2}\). Bereken de waarde van \(\mathsf{a}\) en \(\mathsf{b}\). Toon deze op één lijn (eerst \(\mathsf{a}\), dan \(\mathsf{b}\)). Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens zes variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de x-coördinaat van P: 1
Geef de y-coördinaat van P: 2
Geef de x-coördinaat van Q: -3
Geef de y-coördinaat van Q: 4

Uitvoer:

-0.5 2.5