De klasse Getallen - methode komtMeestVoor

Je hebt vorige reeks al een project aangemaakt waar je een klasse Getallen in schreef. Neem dat project erbij, en werk verder in die klasse. Voeg een methode komtMeestVoor toe. Deze methode geeft terug welk getal het meest voorkomt in de array die als instantievariabele bewaard wordt. Gebruik hiervoor een frequentietabel. Indien meerdere getallen evenveel voorkomen dan neem je gewoon het eerste dat meeste voorkomt. Om de grootte van de frequentietabel te bepalen, moet je weten wat de kleinste en de grootste waarde in de array is. Hier heb je twee keuzes: ofwel bepaal je het kleinste en grootste getal in de methode komtMeestVoor, en dan bewaar je ze in lokale variabelen. Ofwel bewaar je deze informatie in instantievariabelen (omdat je ze misschien nog ergens anders kan gebruiken), maar dan moet je ze wel in alle constructoren initialiseren.

Indienen

Dien opnieuw de volledige klasse Getallen in.