Valversnelling

Opgave

Maak een script dat de valversnelling berekent. Aan de hand van de valhoogte moet het script zeggen hoe lang de val duurt en hoe hoog de snelheid bij neerkomen is.

Invoer

Je geeft 1 inputvariabele in: de hoogte van waarop een voorwerp valt. De hoogte wordt uitgedrukt in m.

Uitvoer

Het script moet dit resultaat geven:
De val duurt ... s.
De snelheid bij neerkomen is ... m/s.

Voorbeeld

Ingave: 10
De val duurt 1.4278431229270645 s.
De snelheid bij neerkomen is 14.007141035914502 m/s.

Extra info

Maak voor de berekening gebruik van de gegevens uit jouw cursus fysica.