Vraag 8: Modelleren intensiteiten (leesopdracht)

We modelleren de \(log_2\)-getransformeerde intensiteiten met het volgende model, waarbij 2 hoofdeffecten en 1 interactie worden opgenomen:

\[y=\beta_0+\beta_{g3}x_{g3}+\beta_{n1}x_{n1}+\beta_{g3n1}x_{g3}x_{n1},\]

Met: