Opgave

Driehoek \(\mathsf{ABC}\) is rechthoekig in \(\mathsf{B}\). Schrijf een programma dat de lengte van de rechthoekszijden \(\mathsf{\lvert AB \rvert}\) en \(\mathsf{\lvert BC \rvert}\) vraagt. Bereken \(\mathsf{sin \, \hat A}\), \(\mathsf{cos \, \hat A}\) en \(\mathsf{tan \, \hat A}\). Toon de resultaten in deze volgorde, telkens op een aparte lijn en afgerond op 2 cijfers na de komma. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens zes variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de lengte (in cm) van rechthoekszijde AB: 4
Geef de lengte (in cm) van rechthoekszijde BC: 17

Uitvoer:

0.97
0.23
4.25