Effect van dosis

Vraag 14 (Leesopdracht)

De onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het effect van de dosis. Aan de hand van de summary output, zouden we testen kunnen doen om het dosis effect te evalueren in dojo-vissen. En of het effect van de dosis verschilt tussen goud(zebra) vissen en dojo vissen , de interactie term. Het dosiseffect houdt dus de evaluatie in van meerdere model parameters.

We voeren eerst een test uit om na te gaan of het effect van de dosis significant is. Onder de nulhypothese veronderstellen we dat er geen effect is van de dosis (bij geen enkele vissoort):

\([H_0: \beta_{d} = \beta_{d} + \beta_{d:sg} = \beta_{d} + \beta_{d:sz}=0]\) we zullen dit testen tegen de alternatieve hypothese dat er een effect is in minstens 1 vissoort: \([H_1: \beta_{d} \neq 0 \text{ en/of } \beta_{d} + \beta_{d:sg} \neq 0 \text{ en/of } \beta_{d} + \beta_{d:sz}\neq{0}]\)

waarbij \(\beta_{d}\), \(\beta_{d} + \beta_{d:sg}\) en \(\beta_{d}+ \beta_{d:sz}\) het dosis effect is voor dojo-, goud- en zebravissen, respectievelijk.

De nullhypothese impliceert dus eveneens dat er geen hoofdeffect en geen soort x dosis interactie: \(H_0: \beta_{d} = \beta_{d:sg} =\beta_{d:sz}=0\)