Opgave

Een kegel heeft een straal van 3 cm en een hoogte van 8 cm. Schrijf een programma dat het volume van de kegel berekent. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen. Toon het resultaat, uitgedrukt in cm³. Rond af op 1 mm³.