Opgave

Een rechte met voorschrift \(\mathsf{y = ax + b}\) gaat door de punten \(\mathsf{P(-1, 1)}\) en \(\mathsf{Q(7, 5)}\). Schrijf een programma dat de waarde berekent van \(\mathsf{a}\) en \(\mathsf{b}\). Toon de resultaten op één lijn (eerst \(\mathsf{a}\), dan \(\mathsf{b}\)). Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens zes variabelen.