Opgave

De Body Mass Index (BMI) van een persoon met massa m (uitgedrukt in kg) en lengte l (uitgedrukt in m) wordt gegeven door:

\[\mathsf{BMI = \frac{m}{l^2}.}\]

Louise weegt 55 kg en heeft een BMI van 22. Bereken en toon haar lengte, uitgedrukt in cm, afgerond naar een natuurlijk getal. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen. Toon de berekende waarde, afgerond naar een natuurlijk getal.