Opgave

Een programma vraagt een natuurlijk getal aan de gebruiker. De bedoeling is om dit getal te reduceren naar één cijfer. Dat doe je door de som te nemen van alle cijfers van dit getal. Als die som op zijn beurt bestaat uit meer dan één cijfer, blijf je verder werken tot je uiteindelijk één enkel cijfer bekomt.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een natuurlijk getal: 87

Uitvoer:

6