Vraag 2: Voorwaarden regressiemodel

Ga aan de hand van de gepaste plots de voorwaarden voor het regressiemodel na.

plot(fit)