Vraag 19: Resterende onderzoekshypothesen (leesopdracht)

De resterende onderzoekshypothesen kunnen niet meer rechtstreeks uit het regressiemodel worden afgeleid. Hiervoor zullen we contrasten moeten definiëren: lineaire combinaties van de modelparameters. We zullen de contrasten met het multcomp package evalueren. Dit zal ons ook in staat stellen om te corrigeren voor meervoudig testen, aangezien we meerdere hypothesen beoordelen om de relevante onderzoeksvragen te beantwoorden.

Alle hypothesen van interesse worden hieronder opgelijst:

\(H_0: \log_2{FC}_{g3n0-g1n0} = \beta_{g3} = 0\) \(\rightarrow\) “grade3 = 0”

\(H_0: \log_2{FC}_{g3n1-g1n1} = \beta_{g3} + \hat\beta_{g3n1} = 0\) \(\rightarrow\) “grade3+grade3:node1 = 0”

\(H_0: \log_2{FC}_{g1n1-g1n0} = \beta_{n1}\) \(\rightarrow\) “node1 = 0”

\(H_0: \log_2{FC}_{g3n1-g3n0} = \beta_{n1} + \hat\beta_{g3n1} = 0\) \(\rightarrow\) “node1+grade3:node1 = 0”

\(H_0: \log_2{FC}_{g3n1-g1n1} - \log_2{FC}_{g3n0-g1n0} = \hat\beta_{g3n1} = 0\), merk op dat deze hypothese ook equivalent is met \(H_0: \log_2{FC}_{g3n1-g3n0} - \log_2{FC}_{g1n1-g1n0} = \hat\beta_{g3n1} = 0\) \(\rightarrow\) “grade3:node1 = 0”