Vraag 14: Fold changes rechtstreeks uit het model (leesopdracht)

Het model dat we opstelden in vraag 12 biedt onmiddellijk statistische tests voor het beoordelen van de significantie van de onderstaande fold changes. Die significantie kan rechtstreeks afgeleid worden uit de p-waarden van de schattingen van de regressiecoëfficiënten. Bovendien is dit mogelijk omdat beide variabelen (node en grade) categorische, binaire variabelen zijn.

Via een analoge redening kunnen ook de volgende 2 fold changes op het significantie beoordeeld worden: