Opgave

De Body Mass Index (BMI) van een persoon met massa m (uitgedrukt in kg) en lengte l (uitgedrukt in m) wordt gegeven door:

\[\mathsf{BMI = \frac{m}{l^2}.}\]

Alix weegt 63 kg en heeft een BMI van 21. Schrijf een programma dat haar lengte berekent en toont. Druk de lengte uit in cm en rond af op 1 mm.