Vraag 8 (Meerkeuzevraag)

Bekijk de summary van ons lineaire model

summary(lmInt)

Beschouw de volgende interpretatie van de schatting van het intercept:

“De gemiddelde log2-overlevingstijd bij dojovissen met een gewicht van 0 gram die geen gif toegediend kregen is 0.8294.”

Wat kan je zeggen over deze stelling?

  1. De interpretatie is correct.
  2. De interpretatie is fout, aangezien de p-waarde bij intercept niet significant is.
  3. De interpretatie is fout, aangezien het hier niet om dojovissen gaat, maar om alle vissen in het algemeen.
  4. De interpretatie is fout, aangezien het berust is op extrapolatie en biologisch geen steek houdt.