Opgave

In de Angelsaksische wereld worden maten en gewichten uitgedrukt in het Imperial Standard System. Waar wij de lengte van een persoon uitdrukken in (centi)meter, wordt in bijvoorbeeld Groot-Brittanië en de Verenigde Staten foot (voet) en inch (duim) gebruikt. 1 foot komt overeen met 30,48 cm en 1 inch komt overeen met 2,54 cm. In 1 foot passen dus precies 12 inches.

Schrijf een programma dat de lengte van een persoon vraagt (in cm). Zet deze lengte om in foot (een natuurlijk getal) en inches (afgerond op 0,1 inch). Toon deze getallen op één lijn (eerst foot, dan inches). Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een lengte (in cm): 163

Uitvoer:

5 4.2