Vraag 3

Geef een scatterplot voor de log2-overlevingstijd ten opzichte van het gewicht, voor elke soort apart. Trek ook een best passende rechte door elke figuur.