Opgave

Linde heeft 213 euro in haar spaarpot. Op 1 januari krijgt ze 100 euro van haar peter. Elke maand krijgt ze 20 euro zakgeld van haar ouders. Voor haar verjaardag krijgt ze 50 euro. Elke woensdag koopt ze een broodje van 3 euro. Om de twee weken koopt ze daar een drankje bij van 1,50 euro. Verder geeft ze geen geld uit. Hoeveel geld heeft Linde in haar spaarpot op 31 december? (Je mag aannemen dat er altijd 52 woensdagen in een jaar zijn.)

Schrijf een programma waarmee je dit bedrag kunt berekenen en tonen.