Opgave

Schrijf een programma dat aan de gebruiker een woord vraagt met uitsluitend kleine letters. Je programma toont vervolgens het aantal klinkers en het aantal medeklinkers in de vorm zwemmen heeft 2 klinkers en 5 medeklinkers.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een woord: appel

Uitvoer:

appel heeft 2 klinkers en 3 medeklinkers