Opgave

De formule voor het verband tussen een temperatuur C in graden Celsius en een temperatuur F in graden Fahrenheit is:

\[\mathsf{F = \frac{9}{5} C + 32.}\]

In 1913 werd een recordtemperatuur van 134°F waargenomen in Death Valley (VS).

Schrijf een programma dat deze temperatuur omzet naar °C. Rond de temperatuur af op 0,1°C en toon het resultaat.