Vraag 11: Schat de regressiecoëfficiënten van dit model aan de hand van de summary functie.