Opgave

De formule voor het verband tussen een temperatuur C in graden Celsius en een temperatuur F in graden Fahrenheit is:

\[\mathsf{F = \frac{9}{5} C + 32.}\]

Schrijf een programma dat een temperatuur vraagt in  °C, deze omzet in °F en het resultaat toont. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens twee variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een temperatuur in graden Celsius: 37

Uitvoer:

98.60000000000001