Opgave

De formule voor het verband tussen een temperatuur C in graden Celsius en een temperatuur F in graden Fahrenheit is:

\[\mathsf{F = \frac{9}{5} C + 32.}\]

Schrijf een programma dat een temperatuur van -5°C omzet in °F en het resultaat toont.