Vraag 3: Voorwaarden regressiemodel (meerkeuzevraag)

Welke uitspraak over de voorwaarden (lineariteit, normaliteit, homoscedasticiteit) is correct?

  1. Alle voorwaarden zijn voldaan.
  2. Aan de voorwaarden van lineariteit en normaliteit is perfect voldaan, maar de variantie in genintensiteit lijkt toe te nemen met het gemiddelde.
  3. Aan de voorwaarden van homoscedasticiteit en lineariteit is perfect voldaan, maar de normaliteit is duidelijk niet voldaan.
  4. Aan de voorwaarden van lineariteit is voldaan, maar de variantie in genintensiteit lijkt toe te nemen met het gemiddelde en ook lijken de residuen niet perfect normaal verdeeld.