Voeg de nieuwe Java Main Class Oef06 toe. Dit programma kiest één getal tussen 10 en 20 (grenzen inbegrepen) en schrijft het uit.
Willekeurige getallen laten genereren (zoals met Greenfoot.getRandomNumber(..)) kan met de klasse Random en/of met de klasse Math. Informatie over deze JAVA-klassen zoek je op in de Java-API1. (In de API vind je alle beschikbare methodes voor een bepaalde JAVA-klasse.) Een samenvatting hiervan staat op de papieren API.pdf (in de map printen). Deze laatste mag je ook gebruiken op de testen.

Schrijf nu de code voor het gevraagde programma, waarbij je beide versies uitprobeert: eerst gebruik je de klasse Random, daarna de klasse Math. Merk op: als je slechts één getal genereert, dan kan je moeilijk zeggen dat je de code uitgebreid getest hebt. Daarom genereer je zo'n 40 getallen, en controleer je (op zicht) of enkel de getallen tussen 10 en 20 aan bod komen. (Nog beter zou zijn om ook de controle te automatiseren, maar daar gaan we hier niet verder op in.)

De uitvoer moet er als volgt uitzien (kopieer de twee tekstregels om typfouten te voorkomen):

Ik genereer 40 getallen tussen 10 en 20 (grenzen inbegrepen):
14 12 20 14 10 17 10 11 20 10 15 10 10 15 13 18 20 13 13 19 19 11 10 19 16 12 16 19 14 16 15 11 13 20 17 13 11 17 18 11 
Idem, maar nu met de klasse Math ipv Random:
16 18 13 17 19 15 20 10 13 20 10 13 19 18 13 10 14 14 14 10 12 13 17 18 14 10 10 14 13 12 10 11 17 15 17 11 20 15 13 20