Hoe vaak komt elk woord in een tekst voor?

Opgave

Een woord in een tekst wordt gedefinieerd als een zo lang mogelijke reeks letters. Alle karakters die geen letter zijn, worden dus beschouwd als scheidingstekens voor woorden. Gevraagd wordt:

Opmerking

Dit is exact dezelfde opgave als de vorige opgave, maar verwerk nu zeker de tekst regel voor regel. Dit is iets dat je zou moeten doen als je een erg lange tekst onder handen hebt.

Voorbeeld

In onderstaande interactieve sessie gaan we ervan uit dat het tekstbestand data.txt1 zich in de huidige directory bevindt.

>>> woorden_splitsen('data.txt')
['How', 'much', 'wood', 'would', 'a', 'woodchuck', 'chuck', 'If', 'a', 'woodchuck', 'could', 'chuck', 'wood', 'He', 'would', 'chuck', 'he', 'would', 'as', 'much', 'as', 'he', 'could', 'And', 'chuck', 'as', 'much', 'as', 'a', 'woodchuck', 'would', 'If', 'a', 'woodchuck', 'could', 'chuck', 'wood']
>>> woorden_tellen('data.txt')
{'how': 1, 'much': 3, 'wood': 3, 'would': 4, 'a': 4, 'woodchuck': 4, 'chuck': 5, 'if': 2, 'could': 3, 'he': 3, 'as': 4, 'and': 1}