Hoe vaak komt elk woord in een tekst voor?

Opgave

Een woord in een tekst wordt gedefinieerd als een zo lang mogelijke reeks letters. Alle karakters die geen letter zijn, worden dus beschouwd als scheidingstekens voor woorden. Gevraagd wordt:

Voorbeeld

In onderstaande interactieve sessie gaan we ervan uit dat het tekstbestand data.txt1 zich in de huidige directory bevindt.

>>> woorden_splitsen('data.txt')
['How', 'much', 'wood', 'would', 'a', 'woodchuck', 'chuck', 'If', 'a', 'woodchuck', 'could', 'chuck', 'wood', 'He', 'would', 'chuck', 'he', 'would', 'as', 'much', 'as', 'he', 'could', 'And', 'chuck', 'as', 'much', 'as', 'a', 'woodchuck', 'would', 'If', 'a', 'woodchuck', 'could', 'chuck', 'wood']
>>> woorden_tellen('data.txt')
{'how': 1, 'much': 3, 'wood': 3, 'would': 4, 'a': 4, 'woodchuck': 4, 'chuck': 5, 'if': 2, 'could': 3, 'he': 3, 'as': 4, 'and': 1}