Wat is de onderlinge positie van twee gegeven objecten? Het is een belangrijke vraag, die niet altijd even makkelijk te beantwoorden is door een computerprogramma. Als twee objecten in het vlak overlappen, dan noemen we dit een botsing. Je moet dit echter niet te letterlijk opnemen en direct denken aan twee auto's die elkaar aangereden hebben. Een botsing kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te bepalen of twee onderdelen op een kaart in elkaar liggen, of om delen van foto's te analyseren.

axis-aligned bounding box
De continentale staten van de VS samen met hun respectievelijke axis-aligned bounding box.

Bij deze opgave gaan we een vereenvoudigde versie van het probleem bekijken. We stellen een object voor door zijn axis-aligned bounding box1. Dit is de rechthoek die net het object omsluit en waarvan de zijden evenwijdig zijn met de $$X$$- en $$Y$$-as. We zeggen dan dat twee objecten botsen als hun bounding boxes overlappen.

Invoer

De invoer bestaat uit acht gehele getallen (één per regel) die tweemaal twee diametrale punten van twee rechthoeken voorstellen. Het eerste getal is telkens de $$x$$-coördinaat en het tweede getal de $$y$$-coördinaat. De rechthoeken zijn echte rechthoeken (en dus niet ontaard als lijnstuk of punt).

Uitvoer

De uitvoer bestaat uit één regel. Deze regel bevat de tekst botsing als de twee rechthoeken overlappen en de tekst geen botsing als de twee rechthoeken niet overlappen. Opgelet: raken is niet overlappen!

Voorbeeld

Invoer:

0
0
1
2
4
1
5
5

Uitvoer:

geen botsing

Voorbeeld

Invoer:

0
0
2
3
1
2
5
5

Uitvoer:

botsing