Een zelfvervuller (ook wel autologie genoemd) is een woord dat of uitdrukking die op zichzelf betrekking heeft. De woorden of uitdrukkingen spreken dus voor zichzelf omdat ze verwijzen naar iets dat mede op henzelf betrekking heeft, waar ze als zodanig (door hun vorm) mee te maken hebben.

Zo heb je bijvoorbeeld 7 pennestreken nodig om het woord LUCK te schrijven, 21 om BLACKJACK te schrijven, 32 om FREEZING POINT te schrijven en 24 om HOURS IN A DAY te schrijven. Maar er zijn nog andere mogelijkheden om aan elke letter van het alfabet een waarde toe te kennen, waardoor woorden of uitdrukkingen een speciale of een letterlijke betekenis krijgen. Enkele voorbeelden.

TEN wordt geschreven met 10 verhoogde punten in Braille.

braille
Het woord TEN in Braille.

FIFTEEN wordt geschreven met 15 punten en strepen in de internationale morsecode.

morse
Het woord FIFTEEN in morsecode.

TWELVE levert 12 punten op in Scrabble.

scrabble
Het woord TWELVE in Scrabble.

Opgave

Voorbeeld

>>> pennestreken = [3, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 3]
>>> waarde = letterwaarde(pennestreken)
>>> waarde['L']
2
>>> waarde['U']
1
>>> waarde['C']
1
>>> waarde['K']
3

>>> woordwaarde('LUCK', pennestreken)
7
>>> woordwaarde('blackjack', pennestreken)
21
>>> woordwaarde('FREEZING POINT', pennestreken)
32
>>> woordwaarde('Hours in a Day', pennestreken)
24
>>> woordwaarde('Twenty-nine', pennestreken)
29

>>> braille = (1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4)
>>> woordwaarde('TEN', braille)
10
>>> woordwaarde('ten + ten', braille)
20

>>> morse = [2, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 4]
>>> woordwaarde('fifteen', morse)
15
>>> woordwaarde('Se7en', morse)
7

>>> scrabble = (1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 8, 4, 10)
>>> woordwaarde('TWELVE', scrabble)
12
>>> woordwaarde('Life, Universe and Everything', scrabble)
42