Vraag 23

Bereken de schattingen van de effecten op originele schaal en de bijhorende betrouwbaarheidsintervallen.