Een woord in een tekst wordt gedefinieerd als een zo lang mogelijke reeks letters. Alle karakters die geen letter zijn, worden dus beschouwd als scheidingstekens voor woorden.

Opgave

Schrijf een functie woorden_splitsen waaraan de locatie van een tekstbestand (str) moet doorgegeven worden. De functie moet een lijst (list) teruggeven met de opeenvolgende woorden in het gegeven tekstbestand.

Voorbeeld

In onderstaande interactieve sessie gaan we ervan uit dat het tekstbestand data.nl.txt1 zich in de huidige directory bevindt.

>>> woorden_splitsen('data.nl.txt')
['Monty', 'Python', 's', 'Flying', 'Circus', 'werd', 'uitgezonden', 'door', 'de', 'BBC', 'tussen', 'en', 'en', 'werd', 'bedacht', 'geschreven', 'en', 'uitgevoerd', 'door', 'haar', 'leden', 'Graham', 'Chapman', 'John', 'Cleese', 'Terry', 'Gilliam', 'Eric', 'Idle', 'Terry', 'Jones', 'en', 'Michael', 'Palin']