Vraag 18: Interpretatie regressiecoëfficënt interactie (\(\beta_{g3n1}\)) (meerkeuzevraag)

Welke interpratie over \(\beta_{g3n1}\) is correct?

  1. De fold change tussen histologische klasse 3 en histologische klasse 1 bij patiënten met verwijderde lymfeklieren is gemiddeld 0.58 keer de fold change tussen klasse 3 en klasse 1 bij patiënten met onaangetaste lymfeklieren (95 % BI [0.85, 0.4])). Het verschil in associatie tussen de KPNA2-genexpressie en de histologische klasse bij patiënten met en zonder aangetaste lymfeklieren is zeer significant (p = 0,007) op het 5%-significantieniveau.
  2. De fold change tussen histologische klasse 3 en histologische klasse 1 bij patiënten met verwijderde lymfeklieren is gemiddeld 0.58 keer de fold change tussen klasse 3 en klasse 1 bij patiënten met onaangetaste lymfeklieren (95 % BI [0.85, 0.4]). Het verschil in associatie tussen de KPNA2-genexpressie en de histologische klasse bij patiënten met en zonder aangetaste lymfeklieren is niet significant op het 5%-significantieniveau.
  3. De fold change tussen histologische klasse 3 en histologische klasse 1 bij patiënten met verwijderde lymfeklieren is gemiddeld 0.58 keer de fold change tussen klasse 3 en klasse 1 bij patiënten met onaangetaste lymfeklieren (95 % BI [0.85, 0.4]). Het verschil in associatie tussen de KPNA2-genexpressie en de histologische klasse bij patiënten met en zonder aangetaste lymfeklieren is zeer significant (p = 2.266e-08) op het 5%-significantieniveau.
  4. De fold change tussen histologische klasse 3 en histologische klasse 1 bij patiënten met verwijderde lymfeklieren is gemiddeld -0.77 keer de fold change tussen klasse 3 en klasse 1 bij patiënten met onaangetaste lymfeklieren (95 % BI [-0.24, -1.31]). Het verschil in associatie tussen de KPNA2-genexpressie en de histologische klasse bij patiënten met en zonder aangetaste lymfeklieren is niet significant (p = 0,117) op het 5%-significantieniveau.