Opgave

De formule voor het verband tussen een temperatuur C in graden Celsius en een temperatuur F in graden Fahrenheit is:

\[\mathsf{F = \frac{9}{5} C + 32.}\]

Schrijf een programma dat een temperatuur van 18°C omzet in °F en het resultaat toont. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens twee variabelen.