Je opdracht bestaat erin om een gegeven tekst op te maken onder de vorm van een banner met gegeven breedte. Hierbij moet je de tekst opschonen, opsplitsen over verschillende regels, en dan gecentreerd weergeven binnen een kader van sterretjes. Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe het resultaat er moet uitzien.

banner

Volg strikt de volgende procedure op om de banner op te maken.

 1. Schoon de gegeven tekst op door spaties vooraan en achteraan te verwijderen, en meerdere spaties na elkaar te reduceren tot één enkele spatie.

 2. Als de tekst niet langer is dan de gegeven breedte, dan moet de banner niet breder gemaakt worden dan de lengte van de tekst (zie tweede voorbeeld hieronder).

 3. Als de tekst wel langer is dan de gegeven breedte, dan moet de tekst uitgeschreven worden over verschillende regels, waarbij telkens het maximum aantal resterende woorden moet uitgeschreven worden dat de gegeven breedte niet overschrijdt. De woorden van de tekst worden hierbij van elkaar gescheiden door spaties. De leestekens behoren dus tot het woord waar ze aan vasthangen.

 4. Het tekstfragment dat op één regel past moet gecentreerd uitgeschreven worden. Gebruik de stringmethode center om tekst gecentreerd te krijgen.

 5. Plaats extra sterretjes en spaties rondom de tekst zoals aangegeven in het voorbeeld.

Bij de controle van je oplossing zullen we er strikt op toezien dat alle karakters op de juiste plaats gezet worden.

Invoer

Een regel met een tekst gevolgd door een regel met een gegeven breedte $$b \in \mathbb{N_0}$$. Je mag ervan uitgaan dat het langste woord in de tekstt niet langer is dan de gegeven breedte $$b$$.

Uitvoer

De tekst opgemaakt als een banner met breedte $$b$$, volgens de procedure die in de inleiding werd beschreven.

Voorbeeld

Invoer:

If evolution really works, how come mothers only  have two hands? 
26

Uitvoer:

********************************
*               *
* If evolution really works, *
* how come mothers only have *
*     two hands?     *
*               *
********************************

Voorbeeld

Invoer:

  And now  for  something   completely   different.   
1000

Uitvoer:

*************************************************
*                        *
* And now for something completely different. *
*                        *
*************************************************