De c-som van een getal wordt bepaald door de som van de cijfers van dit getal te berekenen, en deze procedure te blijven herhalen totdat het bekomen getal bestaat uit één enkel cijfer. De c-som van een getal is dus een cijfer $$c$$ ($$1 \leq c \leq 9$$). Zo hebben we bijvoorbeeld dat:

c-som(8) = 8
c-som(377096267) = c-som(47) = c-som(11) = 2

Opgave

Schrijf een functie csom waaraan een natuurlijk natuurlijk getal $$n$$ (int) moet doorgegeven worden. De functie moet de c-som van $$n$$ (int) teruggeven.

Voorbeeld

>>> csom(8)
8
>>> csom(377096267)
2