Opgave

Schrijf een programma dat de straal (in cm) van een bol vraagt. Bereken het volume van de bol. Toon het resultaat, uitgedrukt in cm³. Rond af op 1 cm³.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de straal van de bol (in cm): 15

Uitvoer:

14137