Opgave

Schrijf een programma dat vraagt om twee natuurlijke getallen in te voeren. Het programma berekent en toont of het grootste getal een veelvoud van het kleinste getal is. Schrijf de uitvoer in de vorm 15 is een veelvoud van 3 en 17 is geen veelvoud van 4.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een eerste natuurlijk getal: 156
Geef een tweede natuurlijk getal: 114504

Uitvoer:

114504 is een veelvoud van 156

Invoer:

Geef een eerste natuurlijk getal: 582064
Geef een tweede natuurlijk getal: 185

Uitvoer:

582064 is geen veelvoud van 185