De Som in R

De somfunctie in R wordt gebruikt om het totaal van numerieke elementen in een object te berekenen. Het is een fundamentele bewerking in de statistiek omdat optellingen de basis vormen voor veel statistische berekeningen, zoals het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking.

Waarom wordt het gebruikt in de statistiek?

Syntax van de Som-Functie

De syntax voor het gebruiken van de sumin R is volgende:

getallen <- c(1, 2, 3, 4, 5)
som <- sum(getallen)  # resultaat is 15
print(som) # print de variabele som naar het scherm

Samengevat

De somfunctie is onmisbaar in R voor zowel basis rekenkundige bewerkingen als voor geavanceerde statistische berekeningen. Door zijn eenvoud en veelzijdigheid is het een onmisbaar onderdeel van R-programmering voor gegevensanalyse.