Fijnstof1 is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes. Dit is een vorm van luchtvervuiling, die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Zo verliest in Vlaanderen elke inwoner gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar door de chronische gezondheidseffecten van fijnstof.

Niet ver van onze school, in de Tussen ‘t Pas straat2 (zijstraat van de Volmolenstraat) wordt continu de luchtkwaliteit in de gaten gehouden door het aantal PM2,5 stofdeeltjes te meten. Dit zijn stofdeeltjes die kleiner dan 2,5 µm zijn. Ook het aantal PM10 deetjes van kleiner dan 10µm wordt constant gemeten.

Een rokende schouw.

Een rokende schouw.

Gegeven

Bij het uitvoeren van je code zal de data vanop bovenstaande website in een dataframe data gemporteerd worden. De code om deze data op te halen is echter vrij complex.

De dataframe data zal er als volgt uit zien:

    datum pm25 pm10
1 2023-09-16 6.32 8.85
2 2023-09-15 4.34 7.13
3 2023-09-14 4.12 7.24
4 2023-09-13 4.55 10.35
5 2023-09-12 27.16 43.02
6 2023-09-11 10.32 17.33

Er zijn hier dus drie vectoren. Gebruik deze dataset (met de bijbehorende vectoren) om de volgende vragen te beantwoorden.

Gevraagd