Vraag 12 (Meerkeuzevraag)

Bekijk volgende interpretaties. Welke interpretatie(s) is/zijn volledig correct?

A. Het gemiddeld verschil in log2-overlevingstijd tussen goudvissen en dojovissen die beiden een gewicht hebben van 0 gram en zich in een aquarium zonder gif bevinden is -0.59 .

B. Het gemiddeld verschil in log2-overlevingstijd tussen goudvissen en dojovissen die eenzelfde gewicht hebben en evenveel gif toegediend kregen is -0.59.

  1. Zowel A als B
  2. Enkel A
  3. Enkel B
  4. A noch B