In deze module vinden jullie een half uitgewerkte oefening die jullie verder moeten aanvullen.

Je kan via onderstaande link de half afgewerke R markdown file downloaden. Die kan je openen en bewerken in RStudio.

PC-practicum8_half1.Rmd 1